Lejand nan Vinica Castle

Nan moman menas Tik la, yon Uskok te pran refij nan Vinica sou pretèks pou li te sove nan men Il Tirk yo. Li pretann li se yon kretyen ak yon zanmi, men an reyalite se te yon espyon Tik! Lè moun yo nan Vinica te jwenn yo, yo trimès l '.
Lè sa a, yon sèl jou a, kavalye Tik la te parèt sou bò kwoasyen larivyè Kolpa a, ak yon ti gwoup moun ki soti nan Vinica kouri al kache nan ti mòn Žeželj pou vizite legliz Sv. Mari jwenn èd. Yo te mache otou legliz la, tankou nan yon pwosesyon, epi yo te priye pou pwoteksyon. Il Tirk yo ki te wè pwosesyon sa a te panse ke yon gwo lame te rasanble e konsa yo kouri kite zòn nan. Nan rekonesans Mari, moun yo nan Vinica deside fè yon pelerinaj nan Žeželj chak ane, ki se kounye a yon seremoni yo toujou fè jodi a!

Lyen:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj